abkuezungen


Präfekturen

01 Okinawa
02 Kagoshima
03 Miyazaki
04 Kumamoto
05 Nagasaki
06 Saga
07 Fukuoka
08 Ôita
09 Yamaguchi
10 Shimane
11 Hiroshima
12 Ehime
13 Kôchi
14 Kagawa
15 Tokushima
16 Tottori
17 Okayama
18 Hyôgo
19 Ôsaka
20 Wakayama
21 Nara
22 Kyôto
23 Shiga
24 Mie
25 Fukui
26 Ishikawa
27 Gifu
28 Aichi
29 Toyama
30 Niigata
31 Nagano
32 Shizuoka
33 Gunma
34 Yamanashi
35 Kanagawa
36 Chiba
37 Tokyo
38 Saitama
39 Ibaraki
40 Tochigi
41 Fukushima
42 Miyagi
43 Yamagata
44 Akita
45 Iwate
46 Aomori
47 Hokkaidô

ALT - Assistenz-Deutschlehrer

CIR - Koordinatoren für Internationale Beziehungen

SEA - Sportberater